artykuł nr 1

Dyrektor Szkoły Podstawowej - Elżbieta Wrońska