artykuł nr 1

Przewodniczący Rady Gminy (kadencja 2018-2023)

artykuł nr 2

Przewodniczący Rady Gminy (kadencja 2014-2018)