artykuł nr 1

Wójt Gminy (kadencja 2018-2023)

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Konopiska

artykuł nr 2

Wójt Gminy (kadencja 2014-2018)

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Konopiska

artykuł nr 3

Wójt Gminy (kadencja 2010-2014)

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Konopiska