artykuł nr 1

Kierownictwo

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach- mgr inż. Magdalena Badora