artykuł nr 1

Jeżeli drugi przetarg na nabycie określonej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym, to wówczas nie ma obowiązku organizowania dalszych przetargów, a nieruchomość może być sprzedana w drodze rokowań, za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

Osoba zainteresowana nabyciem nieruchomości zobowiązana jest do złożenia oferty, potwierdzającej jej chęć uczestnictwa w rokowaniach. Protokół z rokowań stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz wpisu do Księgi Wieczystej ponosi nabywca.

Nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

Opis sprawy /zadania

 

Nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

Kogo dotyczy?

 

Wymagane dokumenty

Oferta

Formularze /wnioski do pobrania

 

 

Opłaty

Nie pobiera się

Jednostka / osoba odpowiedzialna 

 

Samodzielny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami Komunalnymi - Anna Ankowska

Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5,  pokój nr 2 (parter),

tel. (034) 328-24-05
e-mail: a.ankowska@konopiska.pl 

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy
tel. (34)3282-057   fax (034)3282-035

Termin załatwiania sprawy

1 miesiąc 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Uwagi informacje dodatkowe

Opracował

Anna Ankowska

Zatwierdził

Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak