artykuł nr 1

Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę 

 

Opis sprawy /zadania

 

Przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu zrzeczenia się praw do lokalu przez dotychczasowego najemcę

Kogo dotyczy?

 

 

Wymagane dokumenty

 - Wniosek o przyznanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu

- Dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania w lokalu.

Formularze /wnioski do pobrania

 

 Wnioski do pobrania

Opłaty

Wolne od opłat

Jednostka / osoba odpowiedzialna

 

 

Samodzielny Specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami Komunalnymi - Anna Ankowska

Urząd Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5,  pokój nr 2 (parter),

tel. (034) 328-24-05
e-mail: a.ankowska@konopiska.pl 

Miejsce składania dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy
tel. (34)3282-057   fax (034)3282-035

Termin załatwiania sprawy

Do 30 dni 

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego(jedn.tekst Dz. U. Z 2005 r. Nr 31, poz. 266)
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 43/V/2003 z dnia 27.02.2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Tryb odwoławczy

Wniosek ponownie rozpatrzy Komisja Mieszkaniowa, o ile zaistnieją nowe okoliczności.

Uwagi informacje dodatkowe

 

 

Opracował

Anna Ankowska

Zatwierdził

Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Wnioski do pobrania31 KB