artykuł nr 1

Jedno okienko

Od 1 lipca 2011 roku obowiązki ewidencyjne w zakresie działalności gospodarczej przejęła Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna przedsiębiorca może wybrać jeden ze sposobów rejestracji firmy:

  • Zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć (podpisać) go elektronicznie (należy posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany)
  • Bez logowania się do CEIDG, przygotować wniosek on-line i podpisać go

w dowolnym urzędzie gminy (należy zapamiętać nr wniosku lub wydrukować  wersję roboczą)

  • Pobrać i złożyć wniosek papierowy w dowolnym urzędzie gminy, pracownik urzędu gminy przekształci go na wniosek elektroniczny (podpisze wniosek elektronicznie)
  • Przesłać wniosek listem poleconym do wybranego urzędu gminy, ale podpis przedsiębiorcy musi być notarialnie potwierdzony.

Więcej informacji i formularz na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl infolinia 801 055 088 lub pod numerem telefonu Urzędu Gminy Konopiska 34 3282-057 w. 40.