artykuł nr 1

Meldunki

Zadania związane z meldunkami prowadzone są w pokoju nr 7, I piętro Urzędu Gminy.