artykuł nr 1

Kwartał II 2021 roku, sesja XXX

Załączniki:
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.590.2021dotyczące uchwały Nr 254/XXX/2021 136 KB
UCHWAŁA NR 260/XXX/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap III269 KB
UCHWAŁA NR 259/XXX/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2021 rok743 KB
UCHWAŁA NR 258/XXX/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031713 KB
UCHWAŁA NR 257/XXX/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy KonopiskaMB
UCHWAŁA NR 256/XXX/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie Statutu Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach.466 KB
UCHWAŁA NR 255/XXX/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach547 KB
UCHWAŁA NR 254/XXX/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Konopiska551 KB
UCHWAŁA NR 253/XXX/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi360 KB
UCHWAŁA NR 252/XXX/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego268 KB
UCHWAŁA NR 251/XXX/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię ws. przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO272 KB
UCHWAŁA NR 250/XXX/2021 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ Konopiska za 2020r.MB