artykuł nr 1

Budżet na 2021 rok

Załączniki:
Uchwała Nr 4200/VII/123/2021 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 września 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Konopiska informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku95 KB
UCHWAŁA NR 227/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2021-2031786 KB
UCHWAŁA NR 228/XXVI/2020 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2021 rokMB
Uchwała Nr 4200/VII/14/2021 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Konopiska wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań91 KB
Uchwała Nr 4200/VII/14/2021 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Konopiska wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań91 KB
Uchwała Nr 4200/VII/209/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-203184 KB
Uchwała Nr 4200/VII/208/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Konopiska82 KB
Uchwała Nr 4200/VII/207/2020 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Konopiska projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok81 KB
ZARZĄDZENIE NR 106/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Konopiska na rok 2021 MB
ZARZĄDZENIE NR 105/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031664 KB