artykuł nr 1

Kwartał III 2019 rok, sesja XI

UCHWAŁA NR 109/XI/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwał Rady Gminy nr 80/IX/2019 z 18.06.2019 r. oraz nr 99/X/2019 z 13.08.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok

UCHWAŁA NR 110/XI/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I”

UCHWAŁA NR 111/XI/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 101/X/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 13.08.2019 r.

UCHWAŁA NR 112/XI/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

UCHWAŁA NR 113/XI/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 sierpnia 2019 r. Rady Gminy Konopiska
w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok