artykuł nr 1

Kwartał III 2019 rok, sesja X

UCHWAŁA NR 89/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

UCHWAŁA NR 90/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach

UCHWAŁA NR 91/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie odbudowy dróg samorządowych zniszczonych w czasie budowy autostrady A-1 od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego

UCHWAŁA NR 92/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 93/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska -Rekreacja"

UCHWAŁA NR 94/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 95/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 79/IX/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 18.06.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

UCHWAŁA NR 96/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr 80/IX/2019 z 18.06.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok

UCHWAŁA NR 97/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja żródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I”

UCHWAŁA NR 98/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

UCHWAŁA NR 99/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok

UCHWAŁA NR 100/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej (przy cmentarzu) w Konopiskach”

UCHWAŁA NR 101/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR 102/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1051S w m. Kopalnia ul. Szkolna„

UCHWAŁA NR 103/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Aleksandria Druga - ul. Księżycowa III”

UCHWAŁA NR 104/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska dla terenu przy ul. Przejazdowej w Aleksandrii Pierwszej

UCHWAŁA NR 105/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska dla terenów Przemysłowych w Konopiskach

UCHWAŁA NR 106/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska- Górka"

UCHWAŁA NR 107/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028

UCHWAŁA NR 108/X/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2019 rok
 

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2018 rok, sesja I
Kwartał IV 2018 rok, sesja II
Kwartał IV 2018 rok, sesja III
Kwartał I 2019 rok, sesja IV
Kwartał I 2019 rok, sesja V
Kwartał I 2019 rok, sesja VI
Kwartał I 2019 rok, sesja VII
Kwartał II 2019 rok, sesja VIII
Kwartał II 2019 rok, sesja IX
Kwartał III 2019 rok, sesja X
Kwartał III 2019 rok, sesja XI
Kwartał III 2019 rok, sesja XII
Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII
Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV
Kwartał IV 2019 rok, sesja XV
Kwartał I 2020 rok, sesja XVI
Kwartał I 2020 rok, sesja XVII
Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII
Kwartał II 2020 rok, sesja XIX
Kwartał II 2020 rok, sesja XX
Kwartał III 2020 rok, sesja XXI
Kwartał III 2020 rok, sesja XXII
Kwartał IV 2020 rok, sesja XXIII
Kwartał IV 2020roku, sesja XXIV
Kwartał IV 2020 roku, sesja XXV
Kwartał IV 2020 roku, sesja XXVI
Kwartał I 2021 rok, sesja XXVII
Kwartał I 2021 roku, sesja XXVIII
Kwartał II 2021 roku, sesja XXIX
Kwartał II 2021 roku, sesja XXX
Kwartał II 2021 roku, sesja XXXI
Kwartał II 2021 roku, sesja XXXII
Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIII
Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIV
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXV
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVI
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVII
Kwartał I 2022 rok, sesja XXXVIII
Kwartał I 2022 rok, sesja XXXIX
Kwartał I 2022 rok, sesja XL
Kwartał I 2022 rok, sesja XLI
Kwartał I 2022 rok, sesja XLII
Kwartał I 2022 rok, sesja XLIII
Kwartał II 2022 rok, Sesja XLIV
Kwartał II 2022 rok, sesja XLV
Kwartał II 2022 rok, sesja XLVI
Kwartał III 2022 rok, sesja XLVII
Kwartał III 2022 rok, sesja XLVIII