artykuł nr 1

Kwartał II 2019 rok, sesja VIII

UCHWAŁA NR 59/VIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 60/VIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

UCHWAŁA NR 61/VIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Konopiska nr 56/VII/2019 z dnia 26 marca 2019 roku
 

UCHWAŁA NR 62/VIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Konopiska

UCHWAŁA NR 63/VIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Konopiska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

UCHWAŁA NR 64/VIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli
i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

UCHWAŁA NR 65/VIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 245/XXV/09 Rady Gminy w Konopiskach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska

UCHWAŁA NR 66/VIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Konopiska