artykuł nr 1

Kwartał II 2019 rok, sesja VIII

UCHWAŁA NR 59/VIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 60/VIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

UCHWAŁA NR 61/VIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Konopiska nr 56/VII/2019 z dnia 26 marca 2019 roku
 

UCHWAŁA NR 62/VIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Konopiska

UCHWAŁA NR 63/VIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Konopiska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

UCHWAŁA NR 64/VIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli
i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

UCHWAŁA NR 65/VIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 245/XXV/09 Rady Gminy w Konopiskach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska

UCHWAŁA NR 66/VIII/2019 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Konopiska

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2018 rok, sesja I
Kwartał IV 2018 rok, sesja II
Kwartał IV 2018 rok, sesja III
Kwartał I 2019 rok, sesja IV
Kwartał I 2019 rok, sesja V
Kwartał I 2019 rok, sesja VI
Kwartał I 2019 rok, sesja VII
Kwartał II 2019 rok, sesja VIII
Kwartał II 2019 rok, sesja IX
Kwartał III 2019 rok, sesja X
Kwartał III 2019 rok, sesja XI
Kwartał III 2019 rok, sesja XII
Kwartał IV 2019 rok, sesja XIII
Kwartał IV 2019 rok, sesja XIV
Kwartał IV 2019 rok, sesja XV
Kwartał I 2020 rok, sesja XVI
Kwartał I 2020 rok, sesja XVII
Kwartał II 2020 rok, sesja XVIII
Kwartał II 2020 rok, sesja XIX
Kwartał II 2020 rok, sesja XX
Kwartał III 2020 rok, sesja XXI
Kwartał III 2020 rok, sesja XXII
Kwartał IV 2020 rok, sesja XXIII
Kwartał IV 2020roku, sesja XXIV
Kwartał IV 2020 roku, sesja XXV
Kwartał IV 2020 roku, sesja XXVI
Kwartał I 2021 rok, sesja XXVII
Kwartał I 2021 roku, sesja XXVIII
Kwartał II 2021 roku, sesja XXIX
Kwartał II 2021 roku, sesja XXX
Kwartał II 2021 roku, sesja XXXI
Kwartał II 2021 roku, sesja XXXII
Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIII
Kwartał III 2021 rok, sesja XXXIV
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXV
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVI
Kwartał IV 2021 rok, sesja XXXVII
Kwartał I 2022 rok, sesja XXXVIII
Kwartał I 2022 rok, sesja XXXIX
Kwartał I 2022 rok, sesja XL
Kwartał I 2022 rok, sesja XLI
Kwartał I 2022 rok, sesja XLII
Kwartał I 2022 rok, sesja XLIII
Kwartał II 2022 rok, Sesja XLIV
Kwartał II 2022 rok, sesja XLV
Kwartał II 2022 rok, sesja XLVI
Kwartał III 2022 rok, sesja XLVII
Kwartał III 2022 rok, sesja XLVIII