artykuł nr 1

Kwartał IV 2018 rok, sesja II

UCHWAŁA NR 7/II/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach

UCHWAŁA NR 8/II/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata

UCHWAŁA NR 9/II/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

UCHWAŁA NR 10/II/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026

UCHWAŁA NR 11/II/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2018 rok

UCHWAŁA NR 12/II/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok

UCHWAŁA NR 13/II/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na rok 2019

UCHWAŁA NR 14/II/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej na 2019 rok

UCHWAŁA NR 15/II/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 16/II/2018 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji