artykuł nr 51

XVIII sesja Rady Gminy Konopiska

artykuł nr 52

XVII sesja Rady Gminy Konopiska

artykuł nr 53

XVI sesja Rady Gminy Konopiska

artykuł nr 54

XV sesja Rady Gminy Konopiska

artykuł nr 55

XIV sesja Rady Gminy Konopiska