artykuł nr 1

Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV

UCHWAŁA NR 239/XXXIV/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ Konopiska za 2016 r

UCHWAŁA NR 240/XXXIV/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

UCHWAŁA NR 241/XXXIV/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 242/XXXIV/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach

UCHWAŁA NR 243/XXXIV/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania ze środków budżetu gminy do
wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 244/XXXIV/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy

UCHWAŁA NR 245/XXXIV/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 rok

UCHWAŁA NR 246/XXXIV/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024

UCHWAŁA NR 247/XXXIV/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wniosku Wojewody Śląskiego o zbadanie czy radny Edward Bałdyga narusza bądź naruszał kiedykolwiek w okresie sprawowania mandatu zakaz z art. 24f ustawy o samorządzie gminnym

UCHWAŁA NR 248/XXXIV/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 maja 2017 r. zmieniajaca uchwałę nr 236/XXXIII/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. Rady Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 249/XXXIV/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 237/XXXIII/2017 z dnia 27 kwietnia 2017r. Rady Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 250/XXXIV/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 228/XXXI/2017 z dnia 21 marca 2017r. Rady Gminy Konopiska

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2014 rok, Sesja I
Kwartał IV 2014 rok, Sesja III
Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV
Kwartał IV 2014 rok, Sesja V
Kwartał I 2015 rok, Sesja VI
Kwartał I 2015 rok, Sesja VII
Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII
Kwartał I 2015 rok, Sesja IX
Kwartał II 2015 rok, Sesja X
Kwartał II 2015 rok, Sesja XI
Kwartał III 2015 rok, Sesja XII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV
Kwartał III 2015 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII
Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX
Kwartał I 2016 rok, Sesja XX
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII
Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX
Kwartał II 2018 rok, Sesja L
Kwartał III 2018 rok, Sesja LI
Kwartał III 2018 rok, Sesja LII
Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII
Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV