artykuł nr 1

Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII

UCHWAŁA NR 233/XXXIII/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konopiska do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

UCHWAŁA NR 234/XXXIII/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 rok

UCHWAŁA NR 235/XXXIII/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024

UCHWAŁA NR 236/XXXIII/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa chodnika z odwodnieniem DP 1051S ul. Gościnna w miejscowości Aleksandria - I etap"

UCHWAŁA NR 237/XXXIII/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Odtworzenie stanu pierwotnego jezdni drogi powiatowej 1050S w miejscowości Walaszczyki"

UCHWAŁA NR 238/XXXIII/2017 RADY GMINY KONOPISKAz dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap II”

 

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2014 rok, Sesja I
Kwartał IV 2014 rok, Sesja III
Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV
Kwartał IV 2014 rok, Sesja V
Kwartał I 2015 rok, Sesja VI
Kwartał I 2015 rok, Sesja VII
Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII
Kwartał I 2015 rok, Sesja IX
Kwartał II 2015 rok, Sesja X
Kwartał II 2015 rok, Sesja XI
Kwartał III 2015 rok, Sesja XII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV
Kwartał III 2015 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII
Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX
Kwartał I 2016 rok, Sesja XX
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII
Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX
Kwartał II 2018 rok, Sesja L
Kwartał III 2018 rok, Sesja LI
Kwartał III 2018 rok, Sesja LII
Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII
Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV