artykuł nr 1

Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII

UCHWAŁA NR 206/XXVIII/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach

UCHWAŁA NR 207/XXVIII/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016-2020”

UCHWAŁA NR 208/XXVIII/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria Pierwsza-Tereny Przemysłowe III"

UCHWAŁA NR 209/XXVIII/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Korzonek-Droga"

UCHWAŁA NR 210/XXVIII/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Konopiska

UCHWAŁA NR 211/XXVIII/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

UCHWAŁA NR 212/XXVIII/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

UCHWAŁA NR 213/XXVIII/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2017 rok.

UCHWAŁA NR 214/XXVIII/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024

UCHWAŁA NR 215/XXVIII/2017 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - Ulica Przemysłowa I"

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2014 rok, Sesja I
Kwartał IV 2014 rok, Sesja III
Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV
Kwartał IV 2014 rok, Sesja V
Kwartał I 2015 rok, Sesja VI
Kwartał I 2015 rok, Sesja VII
Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII
Kwartał I 2015 rok, Sesja IX
Kwartał II 2015 rok, Sesja X
Kwartał II 2015 rok, Sesja XI
Kwartał III 2015 rok, Sesja XII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV
Kwartał III 2015 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII
Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX
Kwartał I 2016 rok, Sesja XX
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII
Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX
Kwartał II 2018 rok, Sesja L
Kwartał III 2018 rok, Sesja LI
Kwartał III 2018 rok, Sesja LII
Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII
Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV