artykuł nr 1

Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI

UCHWAŁA NR 187/XXVI/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie odstąpienia od utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Konopiska pod nazwą  Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Konopiskach.

UCHWAŁA NR 188/XXVI/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR 189/XXVI/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości

UCHWAŁA NR 190/XXVI/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

UCHWAŁA NR 191/XXVI/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 listopada 2016 r. w  sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Konopiska za pomocą innego instrumentu płatniczego

UCHWAŁA NR 192/XXVI/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

UCHWAŁA NR 193/XXVI/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR 194/XXVI/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na rok 2017

UCHWAŁA NR 195/XXVI/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok.

UCHWAŁA NR 196/XXVI/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2014 rok, Sesja I
Kwartał IV 2014 rok, Sesja III
Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV
Kwartał IV 2014 rok, Sesja V
Kwartał I 2015 rok, Sesja VI
Kwartał I 2015 rok, Sesja VII
Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII
Kwartał I 2015 rok, Sesja IX
Kwartał II 2015 rok, Sesja X
Kwartał II 2015 rok, Sesja XI
Kwartał III 2015 rok, Sesja XII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV
Kwartał III 2015 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII
Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX
Kwartał I 2016 rok, Sesja XX
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII
Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX
Kwartał II 2018 rok, Sesja L
Kwartał III 2018 rok, Sesja LI
Kwartał III 2018 rok, Sesja LII
Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII
Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV