artykuł nr 1

Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII

UCHWAŁA NR 160/XXIII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie  uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody – gatunku lipa drobnolistna i dąb szypułkowy

UCHWAŁA NR 161/XXIII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zasad przejmowania dróg na terenie Gminy

UCHWAŁA NR 162/XXIII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2016 rok.

UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2016-2024

UCHWAŁA NR 164/XXIII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych

UCHWAŁA NR 165/XXIII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych

UCHWAŁA NR 166/XXIII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Konopiska

UCHWAŁA NR 167/XXIII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 168/XXIII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 169/XXIII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR 170/XXIII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 171/XXIII/2016 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2014 rok, Sesja I
Kwartał IV 2014 rok, Sesja III
Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV
Kwartał IV 2014 rok, Sesja V
Kwartał I 2015 rok, Sesja VI
Kwartał I 2015 rok, Sesja VII
Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII
Kwartał I 2015 rok, Sesja IX
Kwartał II 2015 rok, Sesja X
Kwartał II 2015 rok, Sesja XI
Kwartał III 2015 rok, Sesja XII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV
Kwartał III 2015 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII
Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX
Kwartał I 2016 rok, Sesja XX
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII
Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX
Kwartał II 2018 rok, Sesja L
Kwartał III 2018 rok, Sesja LI
Kwartał III 2018 rok, Sesja LII
Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII
Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV