artykuł nr 1

Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII

UCHWAŁA NR 72/XIII/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 73/XIII/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ożywionej

UCHWAŁA NR 74/XIII/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla części drzew z grupowego pomnika przyrody

UCHWAŁA NR 75/XIII/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konopiska na lata 2014-2032”

UCHWAŁA NR 76/XIII/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Konopiska do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR 77/XIII/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jamki II"

UCHWAŁA NR 78/XIII/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 79/XIII/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

UCHWAŁA NR 80/XIII/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2015 rok.

UCHWAŁA NR 81/XIII/2015 RADY GMINY KONOPISKA  z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-2024

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2014 rok, Sesja I
Kwartał IV 2014 rok, Sesja III
Kwartał IV 2014 rok, Sesja IV
Kwartał IV 2014 rok, Sesja V
Kwartał I 2015 rok, Sesja VI
Kwartał I 2015 rok, Sesja VII
Kwartał I 2015 rok, Sesja VIII
Kwartał I 2015 rok, Sesja IX
Kwartał II 2015 rok, Sesja X
Kwartał II 2015 rok, Sesja XI
Kwartał III 2015 rok, Sesja XII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIII
Kwartał III 2015 rok, Sesja XIV
Kwartał III 2015 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVI
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVII
Kwartał IV 2015 rok, Sesja XVIII
Kwartał I 2016 rok, Sesja XIX
Kwartał I 2016 rok, Sesja XX
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXI
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXII
Kwartał II 2016 rok, Sesja XXIII
Kwartał III 2016 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2016 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXX
Kwartał I 2017 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIII
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXIV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXV
Kwartał II 2017 rok, Sesja XXXVI
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał III 2017 rok, Sesja XXXIX
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XL
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLI
Kwartał IV 2017 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIII
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLIV
Kwartał I 2018 rok, Sesja XLV
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVI
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLVIII
Kwartał II 2018 rok, Sesja XLIX
Kwartał II 2018 rok, Sesja L
Kwartał III 2018 rok, Sesja LI
Kwartał III 2018 rok, Sesja LII
Kwartał III 2018 rok, Sesja LIII
Kwartał IV 2018 rok, Sesja LIV