artykuł nr 1

Informacje z wykonania budżetu

artykuł nr 2

Budżet na 2015 rok

UCHWAŁA NR 30/VI/2015 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2015 rok