artykuł nr 11

Projekty uchwał - Sesja XLIII

artykuł nr 12

Projekty uchwał - Sesja XLII

artykuł nr 13

Projekty uchwał - Sesja XLI

artykuł nr 14

Projekty uchwał - Sesja XL

artykuł nr 15

Projekty uchwał - Sesja XXXIX