artykuł nr 1

Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV

UCHWAŁA NR 343/XLIV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska”

UCHWAŁA NR 344/XLIV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ Konopiska za 2013 r.

UCHWAŁA NR 345/XLIV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach za 2013 rok

UCHWAŁA NR 346/XLIV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach za 2013 rok

UCHWAŁA NR 347/XLIV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2013 rok

UCHWAŁA NR 348/XLIV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska za 2013 rok

UCHWAŁA NR 349/XLIV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2014 rok

UCHWAŁA NR 350/XLIV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach

UCHWAŁA NR 351/XLIV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 352/XLIV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

UCHWAŁA NR 353/XLIV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jamki

Uchwała Nr 354/XLIV/2014 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 355/XLIV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie  przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska

UCHWAŁA NR 356/XLIV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy

UCHWAŁA NR 357/XLIV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Gminy

UCHWAŁA NR 358/XLIV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Aleksandria I przy ul.Przejazdowej

UCHWAŁA NR 359/XLIV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Aleksandria I przy ul. Leśnej

UCHWAŁA NR 360/XLIV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie  przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Aleksandria II przy ul. Księżycowej

UCHWAŁA NR 361/XLIV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

UCHWAŁA NR 362/XLIV/2014 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2014-2024

OBWIESZCZENIE RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2010 rok, Sesja I
Kwartał IV 2010 rok, Sesja II
Kwartał IV 2010 rok, Sesja III
Kwartał I 2011 rok, Sesja IV
Kwartał I 2011 rok, Sesja V
Kwartał II 2011 rok, Sesja VII
Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII
Kwartał III 2011 rok, Sesja IX
Kwartał III 2011 rok, Sesja X
Kwartał III 2011 rok, Sesja XI
Kwartał III 2011 rok, Sesja XII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI
Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI
Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX
Kwartał I 2014 rok, Sesja XL
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII
Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX