artykuł nr 1

Informacje z wykonania budżetu

artykuł nr 2

Uchwały RIO w sprawie budżetu Gminy Konopiska na rok 2014

artykuł nr 3

Budżet na 2014 rok

UCHWAŁA NR 313/XXXIX/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2014 rok.