artykuł nr 1

Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII

UCHWAŁA NR 295/XXXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014

UCHWAŁA NR 296/XXXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie skargi Pana Mariana Golanowskiego na działalność Wójta

UCHWAŁA NR 297/XXXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

UCHWAŁA NR 298/XXXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

UCHWAŁA NR 299/XXXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 290/XXXV/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – ul. Przemysłowa I”

UCHWAŁA NR 300/XXXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska-ul. Przemysłowa I"

UCHWAŁA NR 301/XXXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2014 rok.

UCHWAŁA NR 302/XXXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Konopiska na rok 2014

UCHWAŁA NR 303/XXXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014

UCHWAŁA NR 304/XXXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia poparcia apelowi Rady Powiatu w Częstochowie zawartego w uchwale Nr XXIV/189/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 24 października 2013 roku

UCHWAŁA NR 305/XXXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2013r.

UCHWAŁA NR 306/XXXVIII/2013 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I – tereny Przemysłowe”

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2010 rok, Sesja I
Kwartał IV 2010 rok, Sesja II
Kwartał IV 2010 rok, Sesja III
Kwartał I 2011 rok, Sesja IV
Kwartał I 2011 rok, Sesja V
Kwartał II 2011 rok, Sesja VII
Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII
Kwartał III 2011 rok, Sesja IX
Kwartał III 2011 rok, Sesja X
Kwartał III 2011 rok, Sesja XI
Kwartał III 2011 rok, Sesja XII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI
Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI
Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX
Kwartał I 2014 rok, Sesja XL
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII
Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX