artykuł nr 1

Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII

UCHWAŁA NR 201/XXVII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie porozumienia z miastem Częstochowa w celu wspólnej realizacji zadań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego.

UCHWAŁA NR 202/XXVII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2012 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR 203/XXVII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR 204/XXVII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

UCHWAŁA NR 205/XXVII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2012 r. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

UCHWAŁA NR 206/XXVII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska.

UCHWAŁA NR 207/XXVII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012 r.

UCHWAŁA NR 208/XXVII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2012-2024.

UCHWAŁA NR 209/XXVII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2013 rok.

UCHWAŁA NR 210/XXVII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2013-2024.

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2010 rok, Sesja I
Kwartał IV 2010 rok, Sesja II
Kwartał IV 2010 rok, Sesja III
Kwartał I 2011 rok, Sesja IV
Kwartał I 2011 rok, Sesja V
Kwartał II 2011 rok, Sesja VII
Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII
Kwartał III 2011 rok, Sesja IX
Kwartał III 2011 rok, Sesja X
Kwartał III 2011 rok, Sesja XI
Kwartał III 2011 rok, Sesja XII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI
Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI
Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX
Kwartał I 2014 rok, Sesja XL
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII
Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX