artykuł nr 1

Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV

UCHWAŁA NR 183/XXV/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach.

UCHWAŁA NR 184/XXV/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy.

UCHWAŁA NR 185/XXV/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy.

UCHWAŁA NR 186/XXV/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Konopiska od Agencji Własności Rolnej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

UCHWAŁA NR 187/XXV/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013.

UCHWAŁA NR 188/XXV/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012r.

UCHWAŁA NR 189/XXV/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2012-2024.

UCHWAŁA NR 190/XXV/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Konopiska”

UCHWAŁA NR 191/XXV/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniająca  uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki  ściekowej na terenie gminy Konopiska”

UCHWAŁA NR 192/XXV/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie:ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2013 rok.

UCHWAŁA NR 193/XXV/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Konopiska na rok 2013 r.

UCHWAŁA NR 194/XXV/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013 r.

UCHWAŁA NR 195/XXV/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie poboru i inkasa opłaty targowej.

UCHWAŁA NR 196/XXV/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat lokalnych.

UCHWAŁA NR 197/XXV/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2010 rok, Sesja I
Kwartał IV 2010 rok, Sesja II
Kwartał IV 2010 rok, Sesja III
Kwartał I 2011 rok, Sesja IV
Kwartał I 2011 rok, Sesja V
Kwartał II 2011 rok, Sesja VII
Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII
Kwartał III 2011 rok, Sesja IX
Kwartał III 2011 rok, Sesja X
Kwartał III 2011 rok, Sesja XI
Kwartał III 2011 rok, Sesja XII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI
Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI
Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX
Kwartał I 2014 rok, Sesja XL
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII
Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX