artykuł nr 1

Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI

UCHWAŁA NR 159/XXII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

UCHWAŁA NR 160/XXII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy

UCHWAŁA NR 161/XXII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Konopiska od Agencji Własności Rolnej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

UCHWAŁA NR 162/XXII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2012 r. w sprawie przystąpienia gminy Konopiska do realizacji projektu pt. Mądre przedszkolaki w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UCHWAŁA NR 163/XXII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2012 r. w sprawie przystąpienia gminy Konopiska do realizacji projektu pt. Tajemnice wiedzy w ramach Priorytetu IX, Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

UCHWAŁA NR 164/XXII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Konopiska na 2012r.

UCHWAŁA NR 165/XXII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2012-2024

UCHWAŁA NR 166/XXII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych

UCHWAŁA NR 167/XXII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych

UCHWAŁA NR 168/XXII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych

UCHWAŁA NR 169/XXII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn. „Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr. 908 i 904 - etap III w miejscowościach Łaziec i Rększowice”

UCHWAŁA NR 170/XXII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska”

UCHWAŁA NR 171/XXII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria I - Przepompownia”

UCHWAŁA NR 172/XXII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konopiska oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

UCHWAŁA NR 173/XXII/2012 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 4 września 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach Aleksandria Pierwsza i Korzonek

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2010 rok, Sesja I
Kwartał IV 2010 rok, Sesja II
Kwartał IV 2010 rok, Sesja III
Kwartał I 2011 rok, Sesja IV
Kwartał I 2011 rok, Sesja V
Kwartał II 2011 rok, Sesja VII
Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII
Kwartał III 2011 rok, Sesja IX
Kwartał III 2011 rok, Sesja X
Kwartał III 2011 rok, Sesja XI
Kwartał III 2011 rok, Sesja XII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI
Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI
Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX
Kwartał I 2014 rok, Sesja XL
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII
Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX