artykuł nr 1

Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV

UCHWAŁA NR 94/XV/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2011-2024.

UCHWAŁA NR 95/XV/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2011z dnia 08 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR 96/XV/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie:ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2012 rok.

UCHWAŁA NR 97/XV/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Konopiska na rok 2012 r.

UCHWAŁA NR 98/XV/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie :podatku od środków transportowych na rok 2012 .

UCHWAŁA NR 99/XV/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie : ustalenia wzoru informacji podatkowej w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.

UCHWAŁA NR 100/XV/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

UCHWAŁA NR 101/XV/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie : przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Konopiska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012.

UCHWAŁA NR 102/XV/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie: stanowiska Rady Gminy odnośnie protestu rodziców przeciw reorganizacji szkół.

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2010 rok, Sesja I
Kwartał IV 2010 rok, Sesja II
Kwartał IV 2010 rok, Sesja III
Kwartał I 2011 rok, Sesja IV
Kwartał I 2011 rok, Sesja V
Kwartał II 2011 rok, Sesja VII
Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII
Kwartał III 2011 rok, Sesja IX
Kwartał III 2011 rok, Sesja X
Kwartał III 2011 rok, Sesja XI
Kwartał III 2011 rok, Sesja XII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI
Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI
Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX
Kwartał I 2014 rok, Sesja XL
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII
Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX