artykuł nr 1

Uchwały - sesja VIII

UCHWAŁA NR 46/VIII/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Konopiska za 2010 rok.

UCHWAŁA NR 47/VIII/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.

UCHWAŁA NR 48/VIII/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu d/s wyboru ławników.

UCHWAŁA NR 49/VIII/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zaopiniowania nazwy węzła drogowego autostrady A-1 CZĘSTOCHOWA-KONOPISKA.

UCHWAŁA NR 50/VIII/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach.

UCHWAŁA NR 51/VIII/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury , Sportu Turystyki i Promocji w Konopiskach.

UCHWAŁA NR 52/VIII/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

UCHWAŁA NR 53/VIII/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2011-2024.

UCHWAŁA NR 54/VIII/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/IV/2011z dnia 08 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR 55/VIII/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwiadacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul.Energetyków 2 w Szczecinie.

UCHWAŁA NR 56/VIII/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy.

UCHWAŁA NR 57/VIII/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych.

UCHWAŁA NR 58/VIII/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska TIIS
na realizację zadań własnych gminy.

UCHWAŁA NR 59/VIII/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji
drogowych.

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2010 rok, Sesja I
Kwartał IV 2010 rok, Sesja II
Kwartał IV 2010 rok, Sesja III
Kwartał I 2011 rok, Sesja IV
Kwartał I 2011 rok, Sesja V
Kwartał II 2011 rok, Sesja VII
Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII
Kwartał III 2011 rok, Sesja IX
Kwartał III 2011 rok, Sesja X
Kwartał III 2011 rok, Sesja XI
Kwartał III 2011 rok, Sesja XII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI
Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI
Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX
Kwartał I 2014 rok, Sesja XL
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII
Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX