artykuł nr 1

Uchwały - Sesja V

UCHWAŁA NR 24/V/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 43/V/2003 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 lutego 2003 r.

UCHWAŁA NR 25/V/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 marca 2011 r. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu.

UCHWAŁA NR 26/V/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu.

UCHWAŁA NR 27/V/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie: aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konopiska na lata 2007 - 2013.

UCHWAŁA NR 28/V/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 23/IV/2011 z dnia 8 lutego 2011r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2011–2024.

UCHWAŁA NR 29/V/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 22/IV/2011 z dnia 08 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.

UCHWAŁA NR 30/V/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat lokalnych.

UCHWAŁA NR 31/V/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2010 rok, Sesja I
Kwartał IV 2010 rok, Sesja II
Kwartał IV 2010 rok, Sesja III
Kwartał I 2011 rok, Sesja IV
Kwartał I 2011 rok, Sesja V
Kwartał II 2011 rok, Sesja VII
Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII
Kwartał III 2011 rok, Sesja IX
Kwartał III 2011 rok, Sesja X
Kwartał III 2011 rok, Sesja XI
Kwartał III 2011 rok, Sesja XII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI
Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI
Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX
Kwartał I 2014 rok, Sesja XL
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII
Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX