artykuł nr 1

Uchwały - Sesja IV

UCHWAŁA NR 14/IV/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Konopiska na 2011 rok.

UCHWAŁA NR 15/IV/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach.

UCHWAŁA NR 16/IV/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Konopiska do określania podróży służbowej Przewodniczącego Rady Gminy Konopiska.

UCHWAŁA NR 17/IV/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

UCHWAŁA NR 18/IV/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2011 rok.

UCHWAŁA NR 19/IV/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

UCHWAŁA NR 20/IV/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania osobom fizycznym dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Konopiska.

UCHWAŁA NR 21/IV/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Konopiskach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

UCHWAŁA NR 22/IV/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2011 rok.

UCHWAŁA NR 23/IV/2011 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2011–2024.

Dostępne kategorie:
Kwartał IV 2010 rok, Sesja I
Kwartał IV 2010 rok, Sesja II
Kwartał IV 2010 rok, Sesja III
Kwartał I 2011 rok, Sesja IV
Kwartał I 2011 rok, Sesja V
Kwartał II 2011 rok, Sesja VII
Kwartał II 2011 rok, Sesja VIII
Kwartał III 2011 rok, Sesja IX
Kwartał III 2011 rok, Sesja X
Kwartał III 2011 rok, Sesja XI
Kwartał III 2011 rok, Sesja XII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIII
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XIV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XV
Kwartał IV 2011 rok, Sesja XVI
Kwartał I 2012 rok, Sesja XVII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XVIII
Kwartał II 2012 rok, Sesja XIX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XX
Kwartał II 2012 rok, Sesja XXI
Kwartał III 2012 rok, Sesja XXII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIII
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXIV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXV
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVI
Kwartał IV 2012 rok, Sesja XXVII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXVIII
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXIX
Kwartał I 2013 rok, Sesja XXX
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXI
Kwartał II 2013 rok, Sesja XXXII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIII
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXIV
Kwartał III 2013 rok, Sesja XXXV
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVI
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXVIII
Kwartał IV 2013 rok, Sesja XXXIX
Kwartał I 2014 rok, Sesja XL
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLI
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLII
Kwartał I 2014 rok, Sesja XLIII
Kwartał II 2014 rok, Sesja XLIV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLV
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVI
Kwartał III 2014 rok, Sesja XLVII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLVIII
Kwartał IV 2014 rok, Sesja XLIX