artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 391/XLII/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 września 2010 r. w sprawie rozpatrzenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku .

UCHWAŁA NR 392/XLII/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 września 2010 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska TIIS na realizację zadań
własnych gminy.

UCHWAŁA NR 393/XLII/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 września 2010 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska TIIS na realizację zadań
własnych gminy.

UCHWAŁA NR 394/XLII/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 września 2010 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn. „Uporządkowanie
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska”.

UCHWAŁA NR 395/XLII/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego na
odcinku Wygoda - Konopiska - Blachownia ”.

UCHWAŁA NR 396/XLII/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn. „Rewitalizacja centrum Konopisk”.

UCHWAŁA NR 397/XLII/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn. „Modernizacja - remont ul. Dolnej
w m. Aleksandria I gmina Konopiska”.

UCHWAŁA NR 398/XLII/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 września 2010 r.w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach - budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła i z gruntowym wymiennikiem ciepła dla gminnej hali sportowej w Konopiskach”.

UCHWAŁA NR 399/XLII/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Konopiska.

UCHWAŁA NR 400/XLII/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR 401/XLII/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 313/XXXV/2010 z dnia 29 stycznia.

UCHWAŁA NR 402/XLII/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Konopiska.

UCHWAŁA NR 403/XLII/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmiany w uchwale nr 363/XXXIX/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR 404/XLII/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn. „Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria”

obrazek