artykuł nr 1

Projekty uchwał - Sesja XLIX

artykuł nr 2

Projekty uchwał - Sesja XLVII

artykuł nr 3

Projekty uchwał - Sesja XLV

artykuł nr 4

Projekty uchwał - Sesja XLIV

artykuł nr 5

Projekty uchwał - Sesja XLIII