artykuł nr 1

Kwartał II 2010 rok, Sesja XXXIX

Uchwała Nr 359/XXXIX/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ GOZ w Konopiskach

Uchwała Nr 360/XXXIX/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany w uchwale nr 347/XXXVIII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 13 maja 2010r.

Uchwała Nr 361/XXXIX/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 345/XXXVIII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 13 maja 2010r. 

Uchwała Nr 362/XXXIX/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 345/XXXVIII/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 13 maja 2010r. 

Uchwała Nr 363/XXXIX/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania urządzeń kanalizacyjnych technologicznie związanych z odprowadzaniem ścieków znajdujacych się na terenie Gminy Konopiska na rzecz Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie oraz wniesienia przez Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie w drodze aportu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Czestochowskiego S.A. majątku Związku.

Uchwała Nr 364/XXXIX/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr 365/XXXIX/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie przystapienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Konopiska.

Uchwała Nr 366/XXXIX/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska. 

Uchwała Nr 367/XXXIX/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 313/XXXV/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok. 

Uchwała Nr 368/XXXIX/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2010 rok w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn." Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno szatniowym) w Gminie Konopiska w miejscowości Aleksandria ul. Gościnna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego".

Uchwała Nr 369/XXXIX/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2010 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwała Nr 370/XXXIX/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2010 rok w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Częstochowa dla równoważnej liczby mieszkańców powyżej 2000.

Uchwała Nr 371/XXXIX/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2010 rok w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Konopiska.