artykuł nr 1

Uchwały z XXXVI Sesji Rady Gminy

Uchwała Nr 318/XXXVI/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 marca 2010 roku  w sprawie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

Uchwała Nr 319/XXXVI/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 marca 2010 roku  w sprawie ustalenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporu nieczystości ciekłych z terenu gminy Konopiska

Uchwała Nr 320/XXXVI/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 marca 2010 roku  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Konopiska

Uchwała Nr 321/XXXVI/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 marca 2010 roku  w sprawie zmiany uchwały nr 313/XXXV/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Uchwała Nr 322/XXXVI/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 marca 2010 roku  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwała Nr 323/XXXVI/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 marca 2010 roku  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku

Uchwała Nr 324/XXXVI/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 marca 2010 roku  w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska"

Uchwała Nr 325/XXXVI/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 marca 2010 roku  w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na inwestycję pn. "Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku OSP w Hutkach"

Uchwała Nr 326/XXXVI/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 marca 2010 roku  w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na inwestycję pn. ""Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łaźcu gmina Konopiska"