artykuł nr 1

Uchwały z XXXV Sesji Rady Gminy

Uchwała Nr 311/XXXV/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 stycznia 2010 roku  w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

Uchwała Nr 312/XXXV/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 stycznia 2010 roku  w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Konopiska

Uchwała budżetowa na rok 2010 Nr 313/XXXV/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 stycznia 2010 roku  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2010 rok

Uchwała Nr 314/XXXV/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 stycznia 2010 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat lokalnych na 2010 rok.

Uchwała Nr 315/XXXV/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 stycznia 2010 roku  w sprawie Obchodów Jubileuszu 600-lecia powstania Konopisk

Uchwała Nr 315/XXXV/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 stycznia 2010 roku  w sprawie zmiany uchwały nr 244/XXV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2009 r, w sprawie przystąpienia do wprowadzania zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.

Uchwała Nr 317/XXXV/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 stycznia 2010 roku  popierająca uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie ogłoszenia obszaru województwa śląskiego strefą wolną od organizmów zmodyfikowanych genetycznie.