artykuł nr 1

Uchwały z XXXIV Sesji Rady Gminy

Uchwała Nr 303/XXXIV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 grudnia 2009 roku  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr 304/XXXIV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 grudnia 2009 roku  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok

Uchwała Nr 305/XXXIV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 grudnia 2009 roku  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Uchwała Nr 306/XXXIV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009r.

Uchwała Nr 307/XXXIV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010r.

Uchwała Nr 308/XXXIV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Konopiska z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.

Uchwała Nr 309/XXXIV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy.

Uchwała Nr 310/XXXIV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 208/XXII/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok