artykuł nr 1

Uchwały z XXXII Sesji Rady Gminy

Uchwała Nr 297/XXXII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 01 grudnia 2009 roku  w sprawie powołania Measure Authorising Officer (MAO) - pelnomocnika ds. Realizacji Projektu w ramach realizacji przedsięwzięcia p.n."Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Piorytetowa I, Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa finansowanego z Funduszu Spójności.

Uchwała Nr 298/XXXII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 01 grudnia 2009 roku  w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konopiska na lata 2007-2013

Uchwała Nr 299/XXXII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 01 grudnia 2009 roku  w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach

Uchwała Nr 300/XXXII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 01 grudnia 2009 roku  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.

Uchwała Nr 301/XXXII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 01 grudnia 2009 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2010 rok.