artykuł nr 1

Plany Odnowy Miejscowości

UCHWAŁA NR 372/XL/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Hutki, Jamki, Kopalnia, Korzonek, Łaziec, Walaszczyki, Wąsosz, i Wygoda. (pełna wersja uchwały z przyczyn technicznych niemozliwa do zamieszczenia)

UCHWAŁA NR 373/XL/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 243/XXV/09 z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Aleksandria Pierwsza, Konopiska oraz Rększowice.

UCHWAŁA NR 374/XL/2010 RADY GMINY KONOPISKA z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 274/XXVIII/09 z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Aleksandria.

artykuł nr 2

Plany Odnowy Miejscowości

Plany Odnowy Miejscowości Aleksandria Pierwsza, Konopiska oraz Rekszowice zostały przyjęte uchwałą nr 243/XXV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 31 marca 2009 roku

Plany Odnowy Miejscowości Aleksandria został przyjęty uchwałą nr 274/XXVIII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 9 lipca 2009 roku