artykuł nr 1

Uchwały z XXIV Sesji Rady Gminy

Uchwała Nr 230/XXIV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Konopiska do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu p.n. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska w zlewni oczyszczalni ścieków w Dźbowie" oraz przyjęcia do realizacji tego przedsięwzięcia

Uchwała Nr 231/XXIV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na wspólfinansowanie inwestycji drogowych

Uchwała Nr 232/XXIV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 208/XXII/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009r ok

Uchwała Nr 233/XXIV/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2009 r.