artykuł nr 1

Uchwały z XXIII Sesji Rady Gminy

Uchwała Nr 224/XXIII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr 225/XXIII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Uchwała Nr 226/XXIII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 208/XXII/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok

Uchwała Nr 227/XXIII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie zmian  w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej na 2009 rok

Uchwała Nr 228/XXIII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Konopiska

Uchwała Nr 229/XXIII/09 Rady Gminy Konopiska z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Częstochowie w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni