artykuł nr 1

Uchwały z XVII Sesji Rady Gminy

Uchwała Nr 170/XVII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 119/XIII/2008 z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 roku

Uchwała Nr 171/XVII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn. "Budowa Gminnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Konopiskach nad Zalewem Pająk w Konopiskach - budowa budynku administracyjnego z zapleczem gospodarczym"

Uchwała Nr 172/XVII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na inwestycję pn. "Budowa gminnego ośrodka rekreacyjno-sportowego nad zalewem Pająk w Konopiskach - budowa instalacji solarnej o powierzchni czynnej 20,24 m2 dla budynku administracyjno-gospodarczego , dz. nr 2669"