artykuł nr 1

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 r.

Na podstawie art. 37  ust.1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)

Załączniki:
Wykaz za 2023 rok33 KB
Wykaz za 2022 rok29 KB
artykuł nr 2

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w kwocie powyżej 500 zł

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2F ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z póź.zm.)

 

artykuł nr 3

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie - ustawowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 Na podstawie art. 37  ust.1 pkt 2 lit. g Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z póź.zm.)