artykuł nr 1

Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska

Program Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska na lata 2007-2013 został przyjęty Uchwała Nr 150/XV/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie Przyjęcia Programu Działalności Kulturalnej i Promocyjnej Gminy Konopiska