artykuł nr 1

Uchwały XIV sesji Rady Gminy

UCHWAŁA NR 124/XIV/08 w sprawie: zgłoszenia wniosku o dotację do zadania w ramach „Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi” w oparciu o Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010 uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 22 maja 2006r. pn. “Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzonek”

UCHWAŁA NR 125/XIV/08 w sprawie: zgłoszenia wniosku o dotację do zadania w ramach „Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi” w oparciu o Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010, uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 22 maja 2006r. pn. “Dom Młodego Strażaka – modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wąsosz”.

UCHWAŁA NR 126/XIV/08 w sprawie:sprawie współpracy ze społecznością lokalną ukraińskiej gminy Dżuriw powiatu Śniatyńskiego Obwodu Iwano-Frankowsk.

UCHWAŁA NR 127/XIV/08 w sprawie: nieodpłatnego przekazania urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych w miejscowości Wygoda - Wąsosz (etap 1).

UCHWAŁA NR 128/XIV/08 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 r.

UCHWAŁA NR 129/XIV/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Wojewódzkiej Komendy Policji na sfinansowanie wydatków bieżących

UCHWAŁA NR 130/XIV/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na dofinansowanie do transportu zbiorowego w zakresie przewozów pasażerskich.

UCHWAŁA NR 131/XIV/08 w sprawie:udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych

UCHWAŁA NR 132/XIV/08 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na współfinansowanie inwestycji drogowych.

UCHWAŁA NR 133/XIV/08 w sprawie: wyrażenia opinii o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy.

UCHWAŁA NR 134/XIV/08 w sprawie: uchylenia uchwały nr 122/XIII/08 Rady Gminy Konopiska z dnia 18 stycznia 2008 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Rększowicach.

UCHWAŁA NR 135/XIV/08 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Konopiska.

UCHWAŁA NR 136/XIV/08 w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Konopiska.