artykuł nr 1

Uchwały XII sesji Rady Gminy

Uchwała nr 109/XII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopiska.

Uchwała nr 110/XII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Konopiska - ul. Spółdzielcza".

Uchwała nr 111/XII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: nadania nazw ulic.

Uchwała nr 112/XII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2008.

Uchwała nr 113/XII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.

Uchwała nr 114/XII/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do wieloletniego programu inwestycyjnego zadań na lata 2007 - 2009 na terenie Gminy Konopiska.