artykuł nr 1

Uchwały IX sesji Rady Gminy

Uchwała nr 79/IX/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wyboru ławników.

Uchwała nr 80/IX/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zaopiniowania Programu Dostosowania obiektów SP ZOZ GOZ Konopiska do obowiązujących przepisów.

Uchwała nr 81/IX/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 września 2007 r. w sprawie rozpatrzenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku.

Uchwała nr 82/IX/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 września 2007 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych.

Uchwała nr 83/IX/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 września 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Konopiska dla Gminy Kłomnice poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 20 lipca 2007r.

Uchwała nr 84/IX/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.

Uchwała nr 85/IX/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniego programu inwestycyjnego zadań na lata 2006 - 2010 na terenie Gminy Konopiska.

Uchwała nr 86/IX/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 28/IV/07 z dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok.

Uchwała nr 87/IX/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

Uchwała nr 88/IX/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Hutki - druga linia zabudowy"

Uchwała nr 89/IX/07 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 września 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :Konopiska - osiedle"