artykuł nr 1

Statut GOPS w Konopiskach

Statut GOPS w Konopiskach został przyjęty Uchwałą Nr 100/XVI/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach.

Zmiana statutu GOPS została przyjęta Uchwałą Nr 142/XXII/2016 Rady Gminy Konopiska z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Statutcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach

Załączniki:
Uchwała 142/XXII/201693 KB
Statut GOPS185 KB